Bezúplatný převod bytu ze SRO

Datum: 25.10.2020

Dotaz:

Společnost s r. o. podniká v oboru pronájmu nemovitostí a uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Pronajímaný majetek (bytové a nebytové jednotky) byl získán privatizací obecního majetku v 90. letech. Za tímto účelem byla tehdy založena tato s.r.o. Majetek byl 25 let pronajímán, zhodnocován a odepisován. Nyní se společníci rozhodli vyjmout 1 bytovou jednotku z majetku s.r.o. a převést ji do svého vlastnictví. Lze převést tuto bytovou jednotku na společníky (manželé) bezúplatně – stejně jako se na družstevníky převádějí bezúplatně bytové jednotky z vlastnictví bytových družstev, která tehdy vznikala za stejným účelem, tzn. privatizace obecních bytů? Pokud nelze uskutečnit bezúplatný převod, jaké jsou možnosti pro převod bytové jednotky do vlastnictví společníků?

Odpověď:

Bezúplatné nabytí bytové jednotky je na straně společníků příjmem. Pokud se jedná o příjem z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, zákon o daních z příjmů bezúplatný příjem osvobozuje při splnění následujících podmínek:

  • Převáděná jednotka je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami
  • Fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá
    • je nájemcem této jednotky
    • je členem této právnické osoby a
    • podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.

Osvobozen je pouze příjem z nabytí jednotky, pokud jsou splněny všechny podmínky zároveň.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.