25245 Rozestavěná nemovitost

Dotaz:

Společnost s ručením omezeným zakoupila rozestavěnou nemovitost, která již byla zapsaná v katastru nemovitostí. Lze tuto nemovitost zařadit do dlouhodobého majetku dnem podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí nebo až po kolaudaci a do kolaudace ji evidovat pouze na účtu 042?

Odpověď:

Do majetku společnosti lze zařadit stavbu, při splnění všech zákonných povinností potřebných k jejímu užívání. U staveb se bude jednat zejména dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu. Dnem podání návrhu na zápis vkladu do katastru nemovitostí zaúčtuje účetní jednotka hodnotu rozestavěné stavby na účet pořízení majetku 042. Zde bude stavba evidována až do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.