Vrácení odpočtu DPH při osvobozeném prodeji nemovité věci

Datum: 28.08.2019

Dotaz:

Společnost v roce 2014 koupila ateliér a parkovací stání vč. podílu na pozemcích v nemovitosti kolaudované v roce 2012. Na faktuře je uvedená cena za ateliér, cena za parkovací stání a jednotná cena za všechny podíly pozemcích (11 pozemků). V roce 2019 dojde k prodeji ateliéru a části podílů na pozemcích. Tento prodej bude osvobozen podle § 56 odst. 3 zákona od DPH. Jakým způsobem určit částku, ze které se bude vracet část DPH z pozemků? Podle poměru cen ateliér a garážové stání nebo podle vlastnického podílu? Bude tento poměr použitý i při vyřazení části pozemků z majetku jako daňový náklad podle § 24 zákona o dani z příjmů? Nebo se použije jiný poměr?

Odpověď:

Při pořízení souboru pozemků za jednotnou cenu měla společnost postupovat v roce 2014 dle § 61a vyhlášky 500/2002 Sb, která stanoví, povinnost rozdělit vstupní cenu jednotlivých pozemků poměrem určeným znalcem ve znaleckém posudku.

Pokud by náklady na ocenění znalce byly neúměrně vysoké, připouští účetní vyhláška 500/2002 Sb. v §61a odstavec 2 i poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny s využitím ocenění kvalifikovaným odhadem, který by se měl blížit k tržní hodnotě majetku.

Protože tazatel eviduje soubor pozemků jako jeden majetek, rozdělí uvedeným postupem pořizovací ceny pozemků nyní. Poměrnou cenu jednotlivých pozemků využije jak pro vrácení části DPH postupem dle §78a zákona o DPH, tak i pro uplatnění ceny vyřazeného pozemku pro účely daně z příjmů.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.