Vklad majetku do SRO, daňové odpisy

Datum: 12.06.2022

Dotaz:

Majitel nemovitosti (fyzická osoba - nepodnikající) vlastní apartmán, který chce vložit do své společnosti s r. o., ale vlastníkem (na katastru nemovitostí) by nadále zůstal on a společnost s r. o. by s tímto majetkem nakládala, spravovala jej, pronajímala atd. Je toto vůbec možné? A je možné, aby společnost tento majetek odpisovala? A jak by to bylo při prodeji této nemovitosti, když majitel bude chtít tuto nemovitost prodat?

Odpověď:

Vkladem majetku do základního kapitálu právnické osoby přechází i vlastnické právo k vkládané nemovité věci. Vlastnické právo k nemovité věci zapisované do katastru nemovití přechází ze společníka na obchodní korporaci právě zápisem do katastru. Není možné, aby apartmán byl vložen do SRO a současně jeho vlastníkem zůstal společník.

Situace popisovaná tazatelem se v praxi obvykle řeší uzavřením nájemní smlouvy mezi společníkem – vlastníkem nemovité věci a jeho společností s ručením omezeným. Přičemž nájemné musí být s ohledem na ustanovení § 23 odstavec 7 zákona o daních z příjmů staveno v obvyklé výši. Společník proti příjmům z nájmu uplatňuje daňové odpisy. Společnost s ručením omezeným dále s apartmánem nakládá jako podnájemce.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.