Daňová kancelář Ing. Jan Ployer od 11.6.1999 - číslo osvědčení 3157 člen komory daňových poradců

Dovoluji si Vám nabídnout služby daňové kanceláře a převzít starosti a odpovědnost v souvislosti s řešením Vašich účetních, daňových a ekonomických problémů a a Vám uvolnit ruce pro Vaši hlavní činnost. Prostřednictvím nabídky na následujících stranách, bych Vás rád přesvědčil o tom, že Daňová kancelář Ing. Jan Ployer má ty nejlepší předpoklady poskytnout Vám širokou škálu služeb na špičkové úrovni.

Proč využít služeb daňové kanceláře - Ing. Jan Ployer ?

Daň není dobrovolným darem, ale vynucenou platbou, a proto Vám jako daňový poradce zajistím, aby byla daň co nejnižší. Řada fyzických a právnických osob využívá v současnosti služeb daňové kanceláře Ing. Jan Ployer, a to především z těchto důvodů:

Správnost - Daňový poradce Ing. Jan Ployer je profesionál. Ve vlastním zájmu je nucen sledovat neustálý vývoj legislativy, neboť ten ovlivňuje jeho každodenní práci.

Odpovědnost - Daňový poradce odpovídá za zpracování přiznání v rozsahu vymezeném plnou mocí. Pro případ škody (penále, pokuty) je daňový poradce ze zákona pojištěn.

Nejnižší daň - Daňový poradce má povinnost chránit zájmy svého klienta a využívat všech zákonných prostředků, aby klient neplatil víc, než mu ukládá zákon.

Odklad platby - Daňový poradce může prodloužit lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů do 30.6. Současně s prodloužením lhůty pro podání přiznání se automaticky:
  • prodlužuje lhůta pro podání přehledů pro účely sociálního a zdravotního pojištění
  • prodlužuje lhůta pro zaplacení daně, sociálního a zdravotního pojištění