Prodej pozemku nabytého vkladem

Datum: 24.07.2019

Dotaz:

Fyzická osoba koupila v roce 1995 pozemek za 100. V roce 2000 jej vložila do s. r. o. v odhadní ceně 150 a v roce 2010 jej s. r. o. vložila do a. s. za 160. A.s. nyní tento pozemek prodává. Bude daňově uznatelným nákladem účetní hodnota pozemku ve výši 160?

Odpověď:

U vkladů pozemků, které společník (fyzická osoba) neměl vložené do obchodního majetku a vlastnil je po dobu kratší než 5 let, se jako výdaj použije dle § 24 odstavec 2 písmeno ta) původní pořizovací (kupní) cena pozemku.

Situaci, ve které společník vkládá pozemek, který vlastnil po dobu delší než 5 let, zákon o daních z příjmů výslovně neřeší. Proto se jako daňová pořizovací cena u SRO použije cena, kterou byl pozemek oceněn jako nepeněžní vklad do SRO. V daném případě cena 150.

U následného vkladu do a.s. zákon zamezuje přeceňovacímu efektu v § 24 odstavec 11. Při prodeji neodepisovaného majetku nabytého vkladem, který byl u vkladatele (SRO) evidován v účetnictví, je možné uplatnit výdaje pouze do výše ocenění u vkladatele. Při prodeji pozemku akciovou společností bude možné uplatnit výdaj pouze ve výši 150.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.