DPH u nedkončené investice na majetku převedeného pro osobní potřebu fyzické osoby

Datum: 26.06.2022

Dotaz:

FO vložila do svého obchodního majetku v roce 2016 starší zkolaudovanou nemovitost - rodinný dům ( nebyl nárok na odpočet DPH - kolaudace více jak 5 let před vkladem do podnikání- kupní cena nezatížena DPH). FO měla v úmyslu přestavět vloženou nemovitost na penzion, v němž by podnikala- (tj. příjmy v §7). V roce 2017 a 2018 vynaložila náklady na projektovou dokumentaci ( z přijatých plnění za projektové dokumentace uplatnila plný nárok na odpočet DPH, projektová dokumentace zaevidována jako nedaňový výdaj - nezařazené technické zhodnocení na vložené nemovitosti). Na konci roku 2019 stavební úřad přestavbu dané nemovitosti na penzion nepovolil v požadovaném rozsahu. Fyzická osoba se rozhodla nemovitost k 1.1.2020 ( 31.12.2019) vyjmout z obchodního majetku a převést ji do svého soukromého užívání. Je povinna z přijatých zdanitelných plnění,u kterých si uplatnila odpočet DPH odvést tuto DPH zpět státu z důvodu převodu vložené nemovitostí zpět do osobního vlastnictví viz §13/4a) a 13/5a) ZDPH? Náklady na projekty nejsou přiřazeny k nemovitosti jako technické zhodnocení, protože přestavba - rekonstrukce nemovitosti nebyla provedena. Proto nevím zda toto nezařazené technické zhodnocení je považováno za hmotný majetek ve smyslu §78/odst. 5 ZDPH a vztahuje se na něho úprava příp. dle §77 a následně dle §78 a následujících ZDPH. ( viz koordinační výbor 62/08.06.05, dále 274/20.05.09). Současně přemýšlím, zda přijatá plnění – tj. projektové dokumentace na přestavbu, jenž nebyla povolena stavebním úřadem jsou technickým zhodnocením, nebo je to pouze zmařená investice? Prosím o radu, jak postupovat. V případě, že by byla povinnost odvést DPH z nezařazeného technického zhodnocení ( pokud projekty jsou technickým zhodnocením) , tak podle kterého § ZDPH a v jaké výši ( zda ve 100%, nebo v poměrné výši x/10).

Odpověď:

Zákon o DPH považuje v § 13 odstavec 3 písmeno a) za dodání zboží za úplatu také trvalé vyřazení majetku (i technického zhodnocení) z podnikání. Základem daně je obvyklá cena majetku ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit je základem daně výše celkových vynaložených nákladů.

Technickým zhodnocením se dle § 33 zákona o daních z příjmů rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 80 000 Kč. Náklady vynaložené na NEDOKONČENÉ zmařené investice nejsou považovány za technické zhodnocení ani za jiný hmotný majetek a plátce nemá při jejich nevyužití povinnost vracet již uplatněný nárok na odpočet.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.