Na seznam dotazů

Název dotazu: Bezúročná půjčka zaměstnavatele zaměstnanci
Zadáno: 27.12.2005 16:06
Otázka: Poskytujeme svým zaměstnancům bezúročné půjčky. Je tato půjčka u zaměstnance předmětem zdanění?
Odpověď: Mezi příjmy ze závislé činnosti se řadí příjmy v peněžní formě stejně tak i příjmy ve formě nepeněžní.
Příjmem se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo příslušné právo, a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance, kteří jsou poplatníky z příjmů ze závislé činnosti.
Příjmem se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci nižší, než je cena zjištěná podle zákona o oceňování nebo cena, kterou účtuje jiným osobám.
Z výše uvedeného vyplývá, že při poskytnutí bezúročné půjčky, je nepeněžním příjmem zaměstnance obvyklá výše úroku.
Zákon o daních z příjmů stanovuje v § 6 odstavec 9 písmeno n) výjimku při poskytování bezúročných půjček ze zisku po zdanění zaměstnanci, jedná-li se o návratné půjčky:
• do výše 100 000 Kč na bytové účely
• do výše 20 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace

u zaměstnance postiženého živelní pohromou:
• do výše 1 000 000 Kč na bytové účely
• do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace

Při splnění těchto podmínek není půjčka u zaměstnance předmětem daně. Doporučuji Vám poskytování bezúročných půjček upravit vnitropodnikovou směrnicí.