Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej nemovitosti na splátky
Zadáno: 14.12.2005 19:26
Otázka: Jsem fyzická osoba, vedu daň. evidenci. Vlastním nemovitost, kterou odpisuji 3 rokem. V tomto roce tuto nemovitost prodávám a dle smlouvy úhrada za nemovitost bude realizovaná v následných 3 létech. Můžu si do nákladů zahrnout zůstatkovou cenu + polovinu odpisů?
Nemovitost před prodejem jsem nevyřadil z OM. Mám postupovat dle § 10? Myslím si, že dle § 10 se postupuje v případě prodeje hmotného majetku po vyřazení z OM. Prodejní cena 1 500 000 Kč. Zůstatková cena 1 000 000 Kč. Úhrady v roce 2006 – 500 000 Kč, 2007 – 500 000 Kč, 2008 – 500 000 Kč.
Odpověď: Zákon o dani z příjmů stanoví v § 24 odstavec 2 písmeno b) bod 2, že daňovým výdajem je zůstatková cena prodaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat.
Další podmínku pro uplatnění zůstatkové ceny zákon nestanoví.

Z tohoto důvodu poplatník uplatní do daňových výdajů zůstatkovou cenu nemovitosti spolu s polovinou ročního odpisu ve zdaňovacím období ve kterém došlo k prodeji bez ohledu na způsob úhrady kupní ceny. Splátky kupní ceny budou daňovým příjmem v následujících letech.
Příjem z prodeje majetku zařazeného do obchodního majetku je považován za příjem z podnikání a zdaňuje se dle § 7 zákona o daních z příjmů. Dle § 10 – ostatní příjmy, by poplatník postupoval v případě, kdyby nemovitost vyřadil před prodejem z obchodního majetku a nebyl by splněn časový test 5 let pro osvobození příjmů z prodeje.