Na seznam dotazů

Název dotazu: Plnění od pojišťovny a soukromé vozidlo
Zadáno: 30.10.2005 22:01
Otázka: Podnikatel má živnostenský list na opravy silničních vozidel. Vlastní soukromý automobil, do výdajů dává paušální výdaje. Na tomto autě měl pojistnou událost. Sám auto opravil, kvůli pojišťovně vystavil fakturu za opravu auta, na základě faktury mu byla poj. událost proplacena. Je tento příjem nedaňový? Jak tuto fakturu zaúčtovat?
Odpověď: Poplatník daně s příjmy z podnikání vlastní silniční motorové vozidlo. Vozidlo není zahrnuto do jeho obchodního majetku. Z tohoto důvodu uplatňuje daňové výdaje ve výši sazby základní náhrady za používání motorových vozidel při pracovních cestách dle zákona o cestovních náhradách. V roce 2005 činí základní sazba za 1 km u osobních motorových vozidel 3,8 Kč.
Pokud dojde ke škodě na vozidle nezahrnutém v obchodním majetku, nejsou výdaje vynaložené na opravu vozidla daňově relevantní. To je výslovně stanoveno v § 25 odstavec 1 písmeno u) zákona o dani z příjmů.
Příjem ve formě plnění od pojišťovny je od daně osvobozen dle § 4 odstavec 1 písmeno d) zákona o daních z příjmů. Dle zmíněného ustanovení jsou od daně osvobozeny mimo jiné plnění z pojištění majetku, který není zahrnut do obchodního majetku daňového poplatníka.