Na seznam dotazů

Název dotazu: Provize bance v daňové evidenci
Zadáno: 6.10.2005 12:51
Otázka: Podnikatel má zřízen v prodejně terminál pro platby kartou. Banka si z každé platby strhne poplatek 2,2 %. Na bankovním výpise má tedy příjem už ponížený o poplatek. Výši poplatku zjistí z bankovních avíz. Jakým způsobem má tyto příjmy evidovat ve své daňové evidenci? V případě „účtování“ výpisu eviduje jako příjem „čistou“ tržbu dle výpisu, ale není si jistý, zda by správně neměl tržbu evidovat jako „hrubou“ (tedy do příjmu včetně poplatku) a druhým řádkem evidovat do výdajů poplatek bance?
Odpověď: Ustanovení zákona o daních z příjmů, které upravuje vedení daňové evidence (§ 7b), neupravuje způsob jak daný případ evidovat. Zákon stanovuje pouze, že daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o
• příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
• majetku a závazcích.

Způsob vedení evidence by měl vycházet ze smluvních ujednání. Pokud banka uhradí podnikateli jeho pohledávku a za tuto službu účtuje poplatek 2,2 %, je vhodnější uvádět v daňové evidenci tuto operaci ve dvou samostatných položkách. Zákon však ani nezakazuje, evidovat pouze čisté příjmy po odpočtu provize banky.