Na seznam dotazů

Název dotazu: Nájemné a obrat pro registrace k DPH
Zadáno: 6.10.2005 12:46
Otázka: Podnikatel – fyzická osoba – vedoucí daňovou evidenci, neplátce DPH, předmětem podnikání je nákup zboží (dámského textilu) za účelem prodeje. Od března 2005 je v pronájmu v jedné prodejně, která pro něj je však rozlohou velká a tak se dohodl s obchodním partnerem (prodej dámského spodního prádla), se souhlasem pronajímatele, o podnájmu, též od března 2005.
Dle nájemní smlouvy platí podnikatel nájemné za celou prodejnu 20 000 Kč měsíčně. Za média – elektřinu a plyn platí nájemce zálohy přímo dodavateli médií.
Dle podnájemní smlouvy platí podnájemce nájemci alikvotní měsíční nájemné 10 000 Kč a podílí se na platbách záloh, které platí nájemci a též následné vyúčtování médií od dodavatelů nájemci mu bude alikvotně nájemcem přefakturováno.
Dotaz: Počítá se částka podnájemného, kterou nájemce obdrží od podnájemce a alikvotní částky za média, do obratu pro povinné plátcovství DPH?
Odpověď: U osob, které vedou daňovou evidenci se dle § 6 odstavce 2 obratem se rozumí příjmy za uskutečněná plnění.
Dle výše uvedeného ustanovení se do obratu také zahrnují příjmy z nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které nejsou příležitostnou činností.
Dále se pro účely zákona o DPH nájmem věci považuje i podnájem věci. To vyplývá z ustanovení § 4 odstavec 3 písmeno h) zákon o DPH.
Pokud tedy podnikatel vedoucí daňovou evidenci podnajímá část stavby, příjmy z nájmu mu budou do obratu vstupovat. Do obratu budou vstupovat i příjmy za média. Pokud obrat za 12 měsíců po sobě jdoucích přesáhne částku 1 000 000 Kč, má podnikatel povinnost se zaregistrovat k dani z přidané hodnoty.
Zákon o DPH sice obsahuje ustanovení § 14 odstavec 5 písmeno e), které stanovuje, že přeúčtování služeb není zdanitelným plnění, ale toto ustanovení se vztahuje na plátce - tedy osoby již k dani z přidané hodnoty zaregistrované.