Na seznam dotazů

Název dotazu: Výplata starobního důchodu a souběžný pracovní poměr
Zadáno: 29.9.2005 13:25
Otázka: Jsem společníkem a jednatelem dvou společností s ručeným omezeným. U obou společností jsem zaměstnán v hlavním pracovním poměru po 4 hod./dně. Nežli jsem začal podnikat byl jsem zaměstnán ve vězeňské službě ČR. Bude mě náležet starobní důchod. Chci se zeptat zda se změní náhled na můj pracovní poměr.
Odpověď: Dle ustanovení § 37 odstavec 1) zákona č. 155/1995 o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., náleží výplata starobního důchodu osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu, jen pokud tento vztah byl sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku, lze-li jej podle zvláštních právních předpisů na tuto dobu sjednat.
Z tohoto důvodu budete muset váš pracovní poměr změnit na poměr uzavřený na dobu určitou na dobu nejdéle jednoho roku.