Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH a prokazování dovozu zboží
Zadáno: 16.9.2005 09:19
Otázka: Jsme dovozci zboží ze třetích zemí a najímáme si přepravní firmu, která zároveň zajišťuje i celní formality a přepravní služby nám osvobozuje dle § 69 zákona o DPH. Zároveň nás žádá o poskytnutí důkazního prostředku (kopii JSD nebo prohlášení), že tuto přepravu zahrnujeme do základu daně při výpočtu DPH na výstupu.
Na tuto údajnou povinnost je upozornil jejich daňový poradce.
Podle našeho názoru je plně postačující pro prokázání nároku na osvobození potvrzený přepravní doklad od pohraničního celního úřadu vstupního státu EU. Je tento názor správný?
Odpověď: Přeprava při dovozu je osvobozena od daně z přidané hodnoty pokud jsou splněny dvě podmínky uvedené v § 38 a § 69 zákona o DPH. Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň.

První podmínkou je, že zboží bylo dovezeno z území Evropského společenství. Splnění této podmínky prokazuje přepravce přepravním dokladem potvrzeným vstupním pohraničním celním úřadem Evropského společenství. Typickým přepravním dokladem je nákladní list CMR, ale není to jediný důkazní prostředek. Za důkazní prostředek může být považován obecně záznam o provozu vozidla, a to v jakékoliv formě, protože takový doklad je veden u všech vozidel, které jsou v majetku plátce daně. Zákon od 1.1.2005 umožňuje, aby plátce prokazoval osvobození i jinými doklady.

Druhou podmínkou je, že nárok na osvobození od daně vzniká plátci pouze za předpokladu, že cena přepravy při dovozu vstoupila do základu daně dovezeného zboží podle § 38 odstavec 1 zákona o DPH. Plátce daně je povinen prokázat správci daně splnění i této druhé podmínky, přičemž zákon nespecifikuje jakými důkazními prostředky má být nárok na osvobození prokázán. Dle mého názoru kopie JSD je nejvhodnějším důkazním prostředkem a z tohoto důvodu považuji požadavek přepravce za opodstatněný.