Na seznam dotazů

Název dotazu: Nemocenské pojištění v roce 2006
Zadáno: 6.9.2005 23:42
Otázka: Můžete mi prosím vystětlit, jaké změny v nemocenském pojistění jsou připravovány pro rok 2006?
Odpověď: V současné době parlament projednává ve druhém čtení nový zákon o nemocenském pojištění. (sněmovní tisk 1005/0)

Tento zákon obsahuje tyto hlavní změny:

1) Během prvních 14ti dnů nemoci nebude poskytovat nemocenské dávky stát, ale bude je formou náhrady mzdy poskytovat zaměstnavatel, ve výši:
• v prvních třech dnech 30% průměrného výdělku
• v následujících dnech 69% průměrného výdělku

2) Nemocenské dávky budou náležet od 15. kalendářního dne a bude je vyplácet správa sociálního zabezpečení a to i u velkých organizací (nad 26 zaměstnanců)
Změní se redukční hranice pro vypočet nemocenského pojištění ve prospěch zaměstnanců s vyššími příjmy.

3) Sníží se výše pojistného pro zaměstnavatele. Při navrhované konstrukci nemocenských dávek a předpokládaném snížení nemocnosti na 5,3% budou výdaje státu na nemocenské vyžadovat 1,9% z objemu vyměřovacích základů a na ostatní dávky nemocenského pojištění bude třeba 0,6% z objemu vyměřovacích základů.
Takže celkové výdaje na dávky nemocenského pojištění budou činit 2,5 % z objemu vyměřovacích základů. Z tohoto důvodu je navržena sazba pojistného 2,5 %. Z toho pro:
• zaměstnance 1,1% (v současnosti je sazba také 1,1 %)
• zaměstnavatele 1,4% (v současnosti je sazba 3,3%, tj. snížení o 1,9 %)

4) Finanční dopad na zaměstnavatele
Výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti pro průměrného zaměstnavatele budou při navrhované konstrukci výše náhrad a očekávané nemocnosti 5,3% činit 1,0% z objemu mzdových prostředků. Snížení pojistné sazby pro zaměstnavatele o 1,9 % tedy u zaměstnavatele s průměrnou nemocností představuje téměř dvojnásobek očekávaných výdajů na výplatu náhrady mzdy.
Vyšší výdaje na výplatu náhrady mzdy, než je úspora ze snížení sazby pojistného, lze očekávat u zaměstnavatelů s výrazně vyšší četností vzniku pracovní neschopnosti, než je celostátní průměr.

5) Dobrovolné připojištění zaměstnavatelů
Zaměstnavatelé s malým počtem zaměstnanců (s méně než 26 zaměstnanci) mohou být dobrovolně připojištěni. Dobrovolně pojištěný zaměstnavatel bude, stejně jako ostatní zaměstnavatelé, poskytovat náhradu mzdy zaměstnancům za prvních 14 dní trvání pracovní neschopnosti. Poskytnutá částka náhrady mzdy bude ale dobrovolně pojištěnému zaměstnavateli z poloviny refundována. Dobrovolně pojištěný zaměstnavatel by hradil pojistné ve stejné výši jako nyní (3,3 %).
Při této výši pojistného by bylo připojištění výhodné u zaměstnavatelů u nichž pracovní neschopnost přesahuje 14 %.

6) Navrhovaná účinnost zákona je od 1.6.2006