Na seznam dotazů

Název dotazu: Závazek k úhradě kursových rozdílů
Zadáno: 21.7.2005 09:11
Otázka: Dle distributorské smlouvy máme slovenskému klientovi částečně kompenzovat kursovou ztrátu, která mu vznikne při úhradě našich faktur v EUR.
Slovenský klient dle svých poradců žádá po nás daňový dobropis ke zboží. Nejde však o snížení ceny produktu a proto dobropis k prodanému zboží vystavit nemůžeme.
Dle nás nejde o plnění, které je předmětem daně.
Může tedy slovenský klient vystavit fakturu, kterou nebude předmětem DPH?
V budoucnu může nastat situace, že nám slovenský klient bude dle smlouvy hradit část kursového zisku. V tomto případě bychom vystavovali fakturu my.
Odpověď: V souvislosti s dodáváním zboží a poskytováním služeb jsou poskytovány mezi plátci různé typy slev a finančních bonifikací, mezi které lze zahrnout i smluvně upravený závazek k úhradě kursové ztráty. Při uplatnění daně v těchto případech je možno v souladu se zákonem postupovat několika způsoby v návaznosti na podmínky, za nichž jsou slevy a bonifikace poskytovány.
Jedná-li se o slevu z ceny, vzniká zákonný důvod pro opravu základu daně podle § 42 zákona o DPH a vystavení daňového dobropisu, pokud se jedná o opravu základu daně pro plátce daně.
Jestliže se jedná o finanční náhradu poskytnutou jako platební a nikoli cenovou podmínku, znamená to, že původně sjednaná cena se nemění a nevzniká zákonný důvod k opravě základu daně a vystavení daňového dobropisu.
Závazek k úhradě kursového rozdílu lze chápat jako platební podmínku, neboť se původní cena nemění a výše kursového rozdílu se odvíjí od kursu měny v době úhrady závazku. Z tohoto důvodu závazek k úhradě kursového rozdílu jako platební podmínka nepodléhá dani z přidané hodnoty a dodavateli není umožněno vystavit daňový dobropis.