Na seznam dotazů

Název dotazu: Vzorky
Zadáno: 23.5.2005 20:36
Otázka: Rozdáváme obchodním partnerům vzorky našeho zboží. Lze tyto vzorky účtovat do daňových nákladů?
Odpověď: Výdaje na vzorky mohou být:
Náklady na reklamu (propagaci) – tyto výdaje jsou daňově uznatelnými a je nárok na odpočet bez vzniku daňové povinnosti na výstupu. Hlavním předpokladem je, že poplatník prokáže jejich vynaložení na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Výše výdajů (nákladů), které může podnikatel vynaložit na reklamu není zákonem omezena.

Náklady na reprezentaci – nejsou daňově uznatelnými a plátce DPH nemá nárok na odpočet DPH. Zatímco výdaje na reklamu rozumíme výdaje spojené s prezentací obchodního jména firmy, výrobku a služeb poskytovaných firmou, výdaje na reprezentaci souvisejí nejčastěji s různými formami obdarování obchodního partnera např. při obchodním jednání a podobně.

Náklady na reklamní a propagační předměty – Pro tyto předměty platí v zákoně v zákoně o dani z příjmů a zákoně o DPH zvláštní pravidla. Dle zákona o DPH není bezúplatné poskytnutí reklamního a propagačního předmětu zdanitelným plnění. Přičemž reklamním a propagačním předmětem je charakterizován jako předmět který je opatřen obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu, pokud jeho vstupní cena v úrovni bez daně nepřevyšuje 500 Kč.
Při pořízení těchto předmětů má plátce nárok na odpočet daně a při jejich bezplatném poskytnutí zákazníkům nebo obchodním partnerům nemusí uplatňovat DPH na výstupu.

Pokud by tedy vaše rozdávané vzorky naplňovaly definici reklamního a propagačního předmětu, problém nebude.
V opačném případě bych ke správné odpovědi potřeboval znát, o jaké předměty se jedná, jak máte ošetřen smluvní vztah se svými zákazníky, k čemu jsou vzorky přesně určeny a podobně.