Na seznam dotazů

Název dotazu: Půjčka vlastníkům jednotek
Zadáno: 5.5.2005 20:33
Otázka: Další dotaz se opět týká společenství vlastníků. SVJ rozhodlo o poskytnutí půjčky některým členům z fondu oprav za účelem koupě pozemku pod domem a instalace termostatických ventilů. Zajímalo by nás, zda je vlastník bytu povinen platit z této půjčky úroky. Podle ustanovení občanského zákoníku úroky LZE sjednat. § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, který upravuje povinnost poskytnout půjčku s úroky, se podle našeho názoru nevztahuje na vztah mezi SVJ a vlastníky bytů.
Mohli byste nám tedy s odkazem na konkrétní paragraf konkrétního právního předpisu sdělit, zda je SVJ oprávněno uzavřít smlouvy o půjčce pro členy SVJ bez úroků. Pokud ne, v jaké minimální výši musí být úroky stanoveny?

Odpověď: Společenství vlastníků není oprávněno poskytovat půjčky z fondu oprav. Společenství je v pozici správce a hospodaří s finančními prostředky vlastníků jednotek. Pokud společenství vlastníků poskytne z fondu oprav půjčku určitým vlastníkům, jedná se o smlouvu o půjčce uzavřenou mezi jednotlivými vlastníky jednotek a to v poměru svých vlastnických podílů.
U smlouvy o půjčce není povinnost sjednávat úroky, a sousedé v jednom domě nejsou považováni za spojené osoby ve smyslu § 23 odstavec 7) zákona o daních z příjmů.