Na seznam dotazů

Název dotazu: Vedení podvojného účetnicví u společenství vlastníku jednotek
Zadáno: 5.5.2005 20:31
Otázka: V časopise Účetnictví v praxi č. 2/2005 v rubrice Co je nového psali o změně z. 563/1991 Sb., o účetnictví, že pro společenství vlastníků (SVJ) novela prodloužila o 2 roky, tj. do 31. 12. 2006, období, kdy společenství může vést jednoduché účetnictví dle starých účetních předpisů platných do konce r. 2003.
Po prostudování novely z. o účetnictví jsme však v § 38a, který upravuje právě toto prodloužení lhůty, zmínku o společenství vlastníků nenalezli.
Mohli byste nám napsat, který konkrétní § zákona o účetnictví upravuje možnost vést jednoduché účetnictví dle starých účetních předpisů i pro Společenství vlastníků?
Odpověď: Společenství vlastníků jednotek má povinnost vést účetnictví od 1.1.2005, to vyplývá z čl. II přechodných ustanovení novele zákona o účetnictví 437/2003 Sb. Zde byly v bodě 2 vyjmenovány účetní jednotky, které mohli přejít na vedení účetnictví až od 1.1.2005. Jedná se o tyto subjekty:
• Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu,
• Církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou,
• Obecně prospěšné společnosti,
• Zájmová sdružení právnických osob,
• Honební společenstva,
• Nadační fondy
• Společenství vlastníků jednotek

Novelou č. 669/2004 Sb., byla sice určitým účetním jednotkám posunuta lhůta pro přechod na účetnictví, ale na společenství vlastníků se tato výjimka již nevztahuje
Dle § 38a mohou účtovat podvojně od 1.1.2007 pouze tyto účetní jednotky:
• Občanská sdružení, jejich organizační jednotky které mají právní subjektivitu
• Církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou
• Honební společenstva
Z tohoto důvodu je pro společenství vlastníků jednotek stanovena povinnost účtovat podvojně již v účetním období roku 2005.