Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH v pizzerii
Zadáno: 25.4.2005 20:31
Otázka: Podnikatel provozuje pizzerii. Suroviny nakupuje v 5 % DPH a výrobky - pizzu, nápoje, moučníky- prodává v 19 % DPH i když konzumace je přímo v pizzerii. Je to tak správně? Mám pocit, že v roce 2004 pokud se konzumovalo v zařízení, bylo 5 %, přes ulici 19 %. A v přílohách k zákonu o DPH jsem tento případ nenalezla.
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty stanovuje sazby daně v § 47. V odstavcích 2 a 3 je uvedeno, že se obecně pro zboží i služby uplatňuje základní sazba ve výši 19%. Dále jsou v zákoně uvedeny výjimky. Snížená sazba daně se použije při dodání zboží uvedeném v příloze č. 1 k zákonu o DPH. Zde jsou uvedeny mimo jiné potraviny, včetně nápojů s výjimkou alkoholických. Z tohoto důvodu prodej potravin podléhá snížené sazbě daně. Naopak stravovací služby nejsou v zákoně uvedeny jako výjimka ze základního pravidla a proto je u těchto služeb nutno uplatňovat základní 19% sazbu daně. V praxi lze v některých případech velice těžko rozlišit, kdy dochází k prodeji zboží (potravin) a kdy je poskytována služba. V případě pizzerie, by snížená sazba daně přicházela v úvahu v případech, kdy si zákazník kupuje pizzu v krabici a odnáší si jí mimo prostor provozovny. Naopak v případech, kdy je potravina zákazníkovi servírována jedná se o stravovací služby podléhající základní sazbě 19 %.