Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH a prodej družstevního podílu
Zadáno: 23.2.2005 17:27
Otázka: Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní členský podíl v bytovém družstvu s právem užívání 4 nebytových jednotek družstva. Dvě z těchto jednotek hodlá prodat. Bude prodej podléhat DPH a případně jaké sazbě? V § 14 odst. 5 zákona o DPH je uvedeno, že za poskytnutí služby se nepovažuje převod členství v družstvu. Nevím, jestli se jí toto týká, protože členem družstva s. r. o. zůstane i nadále (bude užívat 2 zbylé jednotky) a nový družstevník bude muset uhradit družstvu základní členský vklad.
Odpověď: Jak správně tazatel uvádí, převod členství v družstvu dle § 14 odstavec 5 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se nepovažuje za poskytnutí služby. Z tohoto důvodu není převod družstevního podílu včetně převodu jeho části s odkazem na § 2 zákona o DPH předmětem daně.