Na seznam dotazů

Název dotazu: Leasing os. automobilu
Zadáno: 23.2.2005 17:26
Otázka: Na základě § 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů přesáhne-li nájemné osobního automobilu podle smlouvy o finančním pronájmu celkem 900 000 Kč, uznává se jako náklad v jednotlivých zdaňovacích obdobích pouze poměrná část z 900 tis. připadající na přísl.zdaňovací období. Týká se toto i leasingových smluv uzavřených před 1. 1. 2004? (leasingová smlouva na osobní automobil v pořizovací ceně 1 350 000 Kč uzavřená v roce 2003).
Odpověď: Omezení výše vstupní ceny u osobního automobilů kategorie M1 přinesla novela zákona o daních z příjmů č. 438/2003 Sb. Novela byla vyhlášena ve sbírce zákonů dne 18.12.2003.
V přechodných ustanoveních této novely čl. II. bod 22. zákona č. 438/2003 Sb., je uvedeno, že omezení vstupní ceny se nevztahuje na automobily najaté podle smlouvy o finančním pronájmu do dne předcházejícímu dni vyhlášení novely zákona.
Pokud byl tedy automobil najatý do 17.12.2003 omezení se na něj nevztahuje.