Na seznam dotazů

Název dotazu: Sazba daně u provozování hracích automatů
Zadáno: 18.11.2004 13:33
Otázka: Jsme firma, která má v nájmu nebytové prostory. V těchto prostorách máme od další firmy, která je provozovatelem výherních hracích automatů, umístěny tyto automaty a to na základě Smlouvy o umístění VHP. Peněžní odměnu dostáváme na základě této smlouvy o umístění a to % z výnosů VHP. Provozovatel není plátce DPH a provozování VHP je ze zákona osvobozeno do DPH.
Dotaz:
1. Jsou výnosy z VHP u nájemce - tedy naší firmy - osvobozeny od DPH?
2. Započítávají se tyto výnosy do obratů pro vnik povinnosti k DPH?
Odpověď: Provozování výherních automatů je osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle § 60 zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení se však osvobození nevztahuje na služby související s jejich provozováním, zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.
Z tohoto důvodu bude provize obdržená od provozovatele výherních automatů podléhat základní sazbě daně a bude vstupovat do obratu dle § 6 odstavec 2 zákona o DPH.