Na seznam dotazů

Název dotazu: Pořízení zboží z EU neplátcem
Zadáno: 18.11.2004 13:28
Otázka: Ráda bych si ověřila řešení následující situace:
Neplátce DPH z ČR nakoupil zboží od výrobce z Itálie, také neplátce DPH. Dříve při přechodu hranic zboží prošlo celním řízením, vystavila se JCD a DPH se odvedlo v ČR. Nyní by podle mého povinnost odvést DPH neměla vzniknout nikde. Můžete mi to potvrdit? Dále nemám žádnou zkušenost se spotřební daní a toto zboží (víno) by této dani asi mělo podléhat.
Odpověď: Zákon o DPH stanovuje v § 94, podmínky za jakých se osoba povinná k dani stane plátcem daně.
Kdo je osoba povinná k dani je stanoveno v § 5 zákona. Při určitém zjednodušení můžeme pro účely tohoto dotazu používat termín „podnikatel“.
Podnikatel se stane plátcem daně například překročením obratu 1 000 000 Kč za 12 kalendářních měsíců.
V určitých případech se podnikatel se může stát plátcem daně i bez překročení stanoveného obratu.
Podnikatel se dle § 94 odstavec 6 zákona o DPH stane plátcem pokud pořizuje zboží z jiných členských státu EU. Plátcem se stane tím dnem, kdy hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 10 000 EUR nebo ekvivalentní částku v jiné měně. Do celkové hodnoty pořízeného zboží se započítává hodnota zboží dodaného formou zasílání zboží z jiného členského státu. Podnikatel je povinen přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročí uvedenou částku.

Pokud by podnikateli bylo víno (zboží podléhající spotřební dani) zasíláno, stane se plátcem daně ihned v okamžiku obdržení první zásilky. Toto pravidlo vychází z § 94 odstavec 7.

Jestliže není zboží podléhající spotřební dani podnikateli zasíláno, a nepořídil ze států EU zboží za více než 10 000 Eur za rok, bude pořizovat zboží včetně italské daně z přidané hodnoty. Na našem území bude od uplatňování daně z přidané hodnoty osvobozeno.