Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH a zpracování projektové dokumentace
Zadáno: 1.11.2004 08:33
Otázka: Česká firma, plátce DPH vystavila zálohovou fakturu zahr. firmě, též plátci DPH do Německa na služby tech. Rázu (zpracování dokumentace, výkresů) v roce 2003. Je to velká zakázka, peníze v r. 2003 česká firma obdržela, ale v r. 2003 nic nevyfakturovala (do výnosů české firmy šla rozprac. výroba). V r. 2004 zakázku pro zahr. Firmu zpracovává spolu se třemi subdodavateli (2 českými firmami a jednou zahraniční). U českých firem uplatňuje odpočet DPH., u zahr. firmy daní jako příjemce služby.
Bude vypadat vyúčtování zálohové faktury vůči zahraniční firmě po změnách s DPH v 5/04tak, že bude zdaňovat příjemce služby § 10odst. 6 tj. zahraniční firma? Nedojde k nějakému daň. úniku české firmy? Vystaví česká firma konečnou fakturu v EUR bez DPH a objeví se v daňovém přiznání pouze na ř. 440? Popište problematiku z hlediska DPH, vyplnění daň. přiznání k DPH a vystavování faktur.
Odpověď: Zákon o DPH stanovuje v § 9 a § 10 místa plnění pro různé druhy služeb. V ustanovení § 10 odstavec 1 je uvedeno, že za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby realitní kanceláře, odhadce nebo služby architekta a stavebního dozoru, se považuje místo, kde se nemovitost nachází.
Za službu vztahující se k nemovitosti se považuje také zpracování projektové dokumentace. Pokud je tedy zpracována projektová dokumentace k nemovitosti nacházející se na území Německa, je místo plnění v tomto státě.
Tuzemský plátce, který zpracoval dokumentaci, vyúčtuje tuto službu bez české daně z přidané hodnoty. Daň bude povinen přiznat odběratel registrovaný k dani v Německu. Tato povinnost vychází z německého zákona o DPH.
Tuzemský plátce nebude uvádět toto plnění v řádku 440. Do tohoto řádku se uvádí ostatní osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně. Služba „Zpracování projektové dokumentace“ k nemovitosti v Německu má místo plnění v Německu a z tohoto důvodu vůbec není předmětem daně v ČR.
Tuzemský plátce uvede hodnotu této služby na daňovém přiznání pouze v souhrnném řádku č. 510
V případě subdodávek je nutno postupovat podobným způsobem. Subdodavatel dodává službu s místem plnění v Německu, plátci registrovanému k dani v české republice. Z titulu dodání těchto služeb nevznikne mezi uvedenými plátci žádné zdanitelné plnění v české republice.
Z pohledu německého zákona o DPH se jedná o dodávku pro osobu v Německu neregistrovanou k dani, a subdodavatel bude mít pravděpodobně povinnost se zaregistrovat k dani v Německu. Z tohoto důvodu doporučuji kontaktovat německého daňového poradce.