Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH u leasingu
Zadáno: 25.10.2004 21:17
Otázka: Má plátce nárok na odpočet daně z přirážky nad úroveň vstupní ceny a z časově rozlišovaného paušálního poplatku při pořízení automobilu formou finančního pronájmu?
Odpověď: Plátce daně nemá nárok na odpočet daně z přirážky nad úroveň vstupní ceny a z časově rozlišovaného paušálního poplatky při pořízení automobilu formou finančního pronájmu. Toto omezení se vztahuje pouze na osobní automobily. Vyplývá to z dikce § 75 odstavec 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zde je uvedeno:

Plátce nemá dále nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu

• formou finančního pronájmu
• při technickém zhodnocení osobního automobilu

Zákaz odpočtu se nevztahuje na nákup osobních automobilů plátcem za účelem jejich dalšího prodeje a finančního pronájmu.

Zákaz odpočtu se nevztahuje rovněž na pořízení osobních automobilů určených na vývoz plátcem.

Výjimka z tohoto ustanovení je uvedena v § 111 – přechodné ustanovení bod 12. Pro smlouvy o finančním pronájmu, které byly uzavřeny a předmět smlouvy byl předán do užívání do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí příslušná ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do dne předcházejícího datu nabytí účinnosti tohoto zákona. Z tohoto důvodu je možno u leasingových smluv uzavřených do 1.5.2004 uplatňovat odpočet daně.