Na seznam dotazů

Název dotazu: Přeúčtování nákladů
Zadáno: 15.10.2004 10:26
Otázka: Činností firmy jsou odtahy a opravy motorových vozidel. Zakázky mimo jiné získáváme od velkých firem, které poskytují asistenční služby motoristům.
Zmíněné firmy si diktují podmínky cenové i způsoby účtování. Konkrétní příklad : Zahraniční turista havaruje na území ČR. Naše firma se musí postarat nejen o jeho vozidlo, ale například i o ubytování zákazníka. Celá akce se následně naúčtuje některé z asistenčních firem. Na faktuře pak účtujeme nejen za odtah a opravu vozidla, ale přefakturováváme i další náklady, které s případem vznikly, jejichž účetní kopie dokládáme. Vedlejšími náklady bývá nejčastěji zmíněné ubytování, dálniční známky, různé poplatky atd.
Nevím jak správně postupovat v účtování právě těchto vedlejších nákladů:
1) Zda tyto náklady, které se vzápětí stávají výnosy ve stejné výši účtovat přes pětkové a šestkové účty, nebo raději zvolit postup trojkových účtů.
2) Jak nakládat v těchto případech s DPH, zda dodržovat při přefakturacích původní sazby (ubytování – 5 % DPH), nebo jde-li o dálniční známku, kterou jsme koupili bez DPH, můžeme ji také bez DPH přeúčtovat?
Odpověď: Přeúčtování nákladů
Postup přeúčtování určitých nákladů prostřednictvím zúčtovacích vztahů by bylo možno použít v tom případě, že by smlouva o ubytování byla uzavřena přímo mezi hotelem a asistenční službou. A autoopravna by opravdu pouze přeúčtovávala náklady patřící asistenční službě.
Pokud je smluvní vztah uzavřen mezi hotelem a autoopravnou, je nutno účtovat ubytovací služby prostřednictvím nákladů a výnosů. V tomto případě autoopravna sama ubytovací služby nakupuje a prodává.

Sazby DPH
U sazeb daně z přidané hodnoty je potřeba rozlišovat, zda další náklady účtované k opravě automobilu jsou pouze vedlejším plněním k službě hlavní, nebo zda se jedná o samostatné plnění. Pokud by se o vedlejší plnění jednalo, jejich daňový režim by sdílel daňový režim služby hlavní. V praxi by mohlo jít například o hlavní službu – opravy vozidel a službu vedlejší - odtah vozidla.
V případě, že firma poskytne i ubytování, bude se jednat o samostatné plnění, a plátce daně uplatní sníženou sazbu daně. Přitom není podstatné, zda tuto službu nakoupil a nebo ji poskytuje ve svém ubytovacím zařízení. Podobně bude plátce postupovat i při prodeji dálniční známky. Prodej dálniční známky nepodléhá dani z přidané hodnoty, protože se nejedná o poskytování služeb ani o dodání zboží ve smyslu § 2 zákona o DPH.