Na seznam dotazů

Název dotazu: Přefakturace za vypracování plánů na opravy budovy plátci DPH
Zadáno: 29.1.2018 12:48
Otázka: Dobrý den, prosím o radu,
fyzická osoba plátce DPH uhradil faktury za vypracování plánů na opravu nemovitosti.
Jedná se o urgentní opravu historické budovy, která není v jeho vlastnictví.
V době, kdy fakturu platil, nebylo ještě jasné, kdo se celé opravy budovy ujme jako investor. Nyní je už rozhodnuto a náklady se budou přefakturovávat.
Bude se přefakturovávat plátci DPH. Jak postupovat z hlediska přefakturace v oblasti DPH. Je možné si nárokovat si z faktury za vypracování plánů DPH a následně vypracování plánů přefakturovat ve stejné výši a odvést DPH? Nebo je v tom nějaký problém děkuji předem za odpověď.
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty v § 36 odstavec 11) umožňuje „přefakturovat“, tedy přeúčtovat bez DPH pouze částku, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.
V daném případě, byla částka za vypracování plánů vynaložená jménem tazatele, a proto nesplňuje výše uvedené podmínky.
Ministerstvo financí vydalo k tomuto ustanovení v roce 2008 pokyn, ve kterém otázku přefakturace vykládá mnohem šířeji.
Dle názoru ministerstva financí, který je zveřejněn na stránkách finanční správy pod názvem „Informace k § 36 odst. 11“ může plátce postupovat také v případě, že přijme částku od jiné osoby na úhradu částky, kterou vynaložil za plnění pro tuto jinou osobu, při splnění těchto podmínek:
• přijatá a uhrazená částka je pro plátce průběžnou položkou, protože přijatá částka není úplatou za jeho uskutečněné plnění, tj. tyto částky nejsou výnosem nebo příjmem ani nákladem nebo výdajem plátce za jeho uskutečněné plnění, a proto plátce oprávněně účtuje o těchto částkách na zúčtovacích vztazích nebo je oprávněně eviduje jako průběžné položky (jedná se o částky, které neovlivňují základ daně z příjmů),
• přijatá částka nepřevýší uhrazenou částku za plnění pro jinou osobu,
• plátce si u plnění pro jinou osobu neuplatnil nárok odpočet daně.

Ministerstvo financí tak pojem "jménem a na účet" chápe velice extenzivně v tom smyslu, že se jedná o plnění pro jinou osobu účtované přes průběžné položky. Klade tak důraz spíše na to, že plnění je poskytováno na účet jiné osoby a zcela opomíjí druhou část této podmínky, že plnění musí být zároveň poskytnuto "jménem jiné osoby".

Tazatel se tedy bude muset rozhodnout. Buď projekční práce přeúčtuje s DPH a uplatní nárok na odpočet na vstupu, nebo bude postupovat dle pokynu MF a projekční práce přeúčtuje bez daně z přidané hodnoty. V tom případě je na plátci, aby zvážil rizika plynoucí z respektování informace FM, která není závazným předpisem. Pokud je však autorovi známo, tak správci daně postup doporučovaný Ministerstvem financí respektují.