Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH při prodeji areálu nemovitostí
Zadáno: 26.1.2018 15:30
Otázka: Dobrý den, společnost vlastní areál bývalého zemědělského družstva.
Jde o soubor nemovitostí skládající se z skladovacích budov, administrativní budovy, zpevněných ploch dvora, zpevněných ploch panelové parkoviště a další pozemky.
Budovy neprošly žádnou větší rekonstrukcí již 10let.

Tento areál chce majitel prodat jako celek, tj budovy včetně souvisejících pozemků.

Veškeré pozemky splňují Otázka zní:
Budou při prodeji podléhat DPH pozemky, resp. pokud pouze některé, jaké použít pravidlo? Děkuji
Odpověď: Převod stavby je osvobozený od DPH po uplynutí 5 let od první kolaudace, případně od kolaudace po podstatné změně dokončené stavby. Pokud budovy v areálu zemědělského družstva nebyly v minulých 10 letech rekonstruovány, bude jejich převod od DPH osvobozen.
Osvobození se bude vztahovat i na pozemky, které tvoří s převáděnými stavbami funkční celek. Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou, se dle § 48 odstavec 3 rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Funkčním celkem může být soubor pozemků zastavěných příslušnou stavbou případně další pozemky (zastavěné či nezastavěné), které k této stavbě náleží nebo jí slouží. Přičemž pozemek zastavěný stavbou a přilehlé (sousední, vedlejší) pozemky tvoří s tímto pozemkem zpravidla souvislý celek bez přerušení.

Pozemky, které netvoří funkční celek s převáděnými budovami, budou také od daně z přidané hodnoty osvobozeny s výjimkou stavebních pozemků, tedy pozemků, které jsou určeny k zastavění. Bližší definice stavebního pozemku je uvedena v § 56 odstavec 2 zákona o DPH.

V případě, že by v prodávaném areálu byly některé pozemky, které by splňovaly podmínky stavebních pozemků a společnost by areál prodávala jednou kupní cenou jako celek, bude režim zdanění určovat charakter hlavního plnění. Pokud důvodem, proč kupující areál pořizuje, budou stavební pozemky, bude převod podléhat zdanění. V opačném případě, kdy hlavním důvodem pro koupi zemědělského areálu budou budovy a s nimi související pozemky, bude celý převod osvobozen i přesto, že jako vedlejší plnění budou převedeny i pozemky stavební.