Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpis nemovitosti při nezahájení odpisů ve druhém roce technického zhodnocování
Zadáno: 12.1.2018 13:41
Otázka: Klient pořídil skladovací halu. V roce pořízení začal pronajímat, zároveň provedl technické zhodnocení, toto se stalo součástí pořizovací ceny. V dalším roce provedl další technické zhodnocení a zároveň chce zahájit odepisování. Jedná se o 1. rok odepisování pro zvýšenou vstupní cenu, nebo i toto technické zhodnocení přičteme ke vstupní ceně a zahájíme odepisování v 1. roce?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů rozlišuje případy, kdy je technické zhodnocení součástí vstupní ceny a případy, kdy technické zhodnocení vstupní, případně zůstatkovou cenu zvyšuje.
U nemovitého majetku ve vlastnictví fyzické osoby pořízeného v době kratší než 5 let před započetím pronájmu jsou součástí vstupní ceny veškeré výdaje na opravy a technická zhodnocení vynaložené do doby zahájení pronájmu. Proto technické zhodnocení provedené před započetím pronájmu bude součástí pořizovací ceny dle § 29 odstavec 1) písmeno a) zákona o daních z příjmů.
Technické zhodnocení provedené v prvním roce odepisování bude také součástí vstupní ceny a to podle § 29 odstavec 1) první věta in fine, dle které je součástí vstupní ceny i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, nejpozději však v prvním roce odpisování.

Z toho důvodu se použije pro výpočet odpisů sazba pro odepisování v prvním roce. Sazba pro odepisování ze zvýšené zůstatkové ceny se použije až v následující letech, kdy každé další technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu dle § 29 odstavec 3 zákona o daních z příjmů.