Na seznam dotazů

Název dotazu: Technické zhodnocení pronajatého majetku u dědice
Zadáno: 5.1.2018 21:48
Otázka: Podnikatel měl pronajaté nebytové prostory a hradil technické zhodnocení se souhlasem pronajímatele.
Technické zhodnocení ještě nebylo zařazeno do užívání, tudíž nebylo ještě odepisováno.
Podnikatel v březnu 2017 zemřel a jeho syn se rozhodnul pokračovat v jeho podnikání a uzavřel s pronajímatelem novou smlouvu o nájmu, kde pronajímatel souhlasí s technickým zhodnocením nájemce.
Dědické řízení ještě nebylo ukončeno. V případě, že syn bude dědic, může následně pokračovat v technickém zhodnocení otce a po zařazení technického zhodnocení ho odepisovat i z částky hrazené zemřelým otcem nebo musí dojít k vypořádání s pronajímatelem?
Pokud by se technické zhodnocení muselo vypořádat, tak ke dni před skončením dědického řízení?
Odpověď: Technickým zhodnocením rozumí zákon o daních z příjmů výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč. Z uvedené definice vyplývá, že technické zhodnocení není majetek, jedná o výdaje, se kterými daňové právo pro účely zdaňování nakládá JAKO s majetkem. Vynaložené výdaje mohou vstupovat do dědického řízení pouze jako pohledávka zůstavitele za pronajímatelem.
Pronajímatel by měl postupovat dle § 23 odstavec 6 zákona o daních z příjmů a to k ukončení nájmu, tedy ke dni úmrtí nájemce. Pronajímatel buď uhradí částky vynaložené nájemcem, nebo si zvýší základ daně o nepeněžní příjem.