Na seznam dotazů

Název dotazu: Osvobození od DPH - dodání nemovité věci
Zadáno: 22.12.2017 13:37
Otázka: Dobrý den, klient prodává nebytovou jednotku, která byla zkolaudována v roce 2004 a v témže roce započalo její užívání. V tomto roce (2017) došlo k rekonstrukci (technickému zhodnocení) a následně má dojít k prodeji této jednotky. Při rekonstrukci byly uplatněny odpočty DPH na použitý stavební materiál. Je provedení tohoto technického zhodnocení překážkou při uplatnění osvobození při dodání dle §56,odst.3) zák.o DPH?
Odpověď: Převod nebytové jednotky může být osvobozen, pokud dojde k prodeji po uplynutí 5ti let o první kolaudace, případně od poslední kolaudace po podstatné změně dokončené jednotky. Pro nemovité věci nabyté do konce roku 2012 platí lhůta tříletá - podle bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb.
Pojem „podstatná změna stavby“ zákon nedefinuje a vymezuje jej Informace GFŘ. Podstatnou změnou stavby Generální finanční ředitelství rozumí:
• nástavba o více než jedno podlaží
• přístavba, kterou dojde k navýšení podlahové plochy stavby nebo jednotky o více než 50 % oproti původní podlahové ploše, a dále
• přístavba nebo nástavba, které nesplňují výše uvedené podmínky, opravy, údržby a jiné stavební úpravy a které
• podléhají udělení kolaudačního souhlasu nebo ohlášení a zároveň jejich finanční hodnota přesáhne
o 50 % zjištěné ceny (dle § 16 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,a o dani z nabytí nemovitých věcí)
nebo
o 50 % směrné hodnoty (dle § 15 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,a o dani z nabytí nemovitých věcí a dle návodu na zjištění orientační směrné hodnoty na webu GFŘ), lze-li ji stanovit před provedením stavební úpravy nemovité věci.

Převod nebytové jednotky uvedené tazatelem bude osvobozen, pokud rekonstrukce provedená v roce 2017 nebyla „podstatnou změnou stavby“.
Při osvobozeném prodeji bude mít plátce DPH povinnost vrátit daň z přidané hodnoty uplatněnou při rekonstrukci způsobem upraveným v § 78a zákona o DPH.