Na seznam dotazů

Název dotazu: Náklady související s pořízením DHM
Zadáno: 10.12.2017 10:56
Otázka: Vyhláška č. 410/2009 Sb., v § 55 písm. e) ukládá do PC nově zřizovaného dlouhodobého majetku zahrnout zůstatkovou cenu vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení.
Co je míněno stavbou - vše co společnost vede na účtu 021, nebo pouze dle definice stavebního zákona nebo NOZ?
Společnost na účtu eviduje veřejná osvětlení, herní prvky, odpadkové koše, lavičky pevně spojené se zemí... ZC těchto vyřazených prvků, které se vyřadily z důvodu revitalizace prostranství, se zahrnuje do PC TZ nebo PC nového majetku?
Odpověď: Stavbou se v účetních předpisech rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Tato definice vychází se stavebních předpisů a vyplývá to z poznámky pod čarou k § 14 odstavec 3 písmeno a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Z tohoto důvodu bude součástí pořizovacích nákladů nové stavby i zůstatková cena drobných staveb vyřazovaných v důsledku nové výstavby.