Na seznam dotazů

Název dotazu: Vedlejší náklady při nákupu pozemku
Zadáno: 10.12.2017 10:55
Otázka: Nakupujeme pozemky, součástí pořizovací ceny jsou vedlejší náklady ve formě ceny za vyhotovení posudku, daň z nabytí, správní poplatek. Jak řešit časové prodlení? Při zařazení do majetku není ještě známa výše daně a mnohdy ani cena za vyhotovení posudku. Na školení bylo doporučeno řešit tuto situaci dohadnou položkou. Jak ale naložit s případnými rozdíly?
Odpověď: Účtování vedlejších nákladů na pořízení pozemku prostřednictvím dohadných položek pasivních je správné v situaci, kdy známe účel, čas a neznáme přesnou částku. Účetní jednotka výše nákladů odhadne a zaúčtuje do vstupní ceny pozemku. Rozdíl mezi odhadem a skutečnou výší vynaložené částky zaúčtuje účetní jednotka jako běžný provozní náklad.