Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z nabytí nemovitých věcí rozúčtování mezi stavbu a pozemek
Zadáno: 29.11.2017 22:07
Otázka: Kupující - podnikatel koupil nemovitost včetně pozemku. Zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí, ale ta se vztahuje jak k nemovitosti, která bude odepisována (kanceláře), tak k pozemku, který se neodepisuje. Musí se daň z nabytí rozdělit poměrným dílem pro odpis nemovitosti a zbytek přiřadit k pozemku, který nebude odpisován?
Odpověď: Postup, který uvádí tazatel je správný. Daň z nabytí nemovitých věcí vstoupí do pořizovací ceny kancelářské budovy, ale také do ceny pozemku. Daň se rozdělí poměrným rozúčtováním, vychází se buď z cen pozemku a budovy sjednaných v kupní smlouvě, případně z poměru cen stanoveného znalcem ve znaleckém posudku, případně kvalifikovaným odhadem. Uvedený postup je v souladu s § 24 odst. 3 písm. b) zákona o účetnictví, který je dále rozveden v prováděcí vyhlášce 500/2002 Sb., v § 61a odstavec 2).