Na seznam dotazů

Název dotazu: Daňový doklad - přenesená povinnost - stavba pro sociální bydlení
Zadáno: 16.11.2017 23:05
Otázka: Pokud společnost X, s. r. o. na stavební práce na RD vystavuje FV v přenesené daňové povinnosti, tak společnost Y, s. r.o. při vyměření DPH zapíše tuto částku s 15% nebo 21% DPH? Jde mi o to, že na stavební práce na RD se uplatňuje 15 %, ale pokud to účtují mezi sebou dvě stavební společnosti, tak tam některé společnosti účtují 21 %. Jak to tedy je?
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty v § 49 odstavec 1 stanovuje, že první snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení.
Jiné podmínky pro použití snížené sazby nejsou. Pokud se jedná o stavbu rodinného domu, který svými parametry splňuje stavbu pro sociální bydlení, dodavatelé stavebních prací dodavatelé by měli uvádět na daňové doklady sazbu daně 15% bez ohledu na skutečnost, zda je stavebníkem fyzická nebo právnická osoba. Sazba daně však již není povinným údajem na daňovém dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti.
Odběratel stavebních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení při vyměření DPH použije vždy sazbu 15% a bez ohledu na sazbu, kterou na daňovém dokladu uvedl dodavatel.