Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej nemovitosti přes akciovou společnost
Zadáno: 6.11.2017 16:49
Otázka: V letošním roce jsme založili akciovou společnost. Tato akciová společnost plánuje nákup nemovitosti, kterou by chtěla po krátké době prodat se ziskem, ale formou prodeje akcií. Budeme muset tento prodej akcií zdanit daní z příjmu? Jak je to s časovými testy pro osvobození?
Odpověď: Nákup a prodej nemovité věci má jiny daňový režim než převod akcií obchodní korporace.
Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let. Zatímco příjem fyzické osoby převádějící nemovitou věc je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob s určitými výjimkami až po 5ti letech. Dále je převod zatížen daní z nabytí nemovitých věcí.
Tazatel uvádí, že plánuje nákup a následný prodej nemovité věci a tím dosáhnout zisku. Pokud je daňová úspora jediným důvodem, proč je zakládána akciová společnosti a následný prodej nemovitosti je řešen převodem akcií, nemusí se jednat o legální daňovou optimalizaci, ale může se jednat o tzv. zneužití daňového práva, které definoval ústavní soud jako chování zdánlivě dovolené, jímž má být dosaženo výsledku nedovoleného.