Na seznam dotazů

Název dotazu: Sazba DPH u rekonstrukce chodníčku k bytovému domu
Zadáno: 24.9.2017 20:03
Otázka: Naše SVJ vzniklo ještě dle starého zákona v roce 2011. Výbor chce zadat rekonstrukci chodníčků, které vedou po pozemku ve vlastnictví občanů, to je vlastníků jednotek se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu i pozemku. Vlastnictví k pozemku je shodné s vlastnictvím k bytům a společným částem domu. Chodníčky tvoří část zatravněné plochy kolem domu, jsou asfaltové. Budeme je nahrazovat zámkovou dlažbou. Ve výběrovém řízení jsme se setkali s tím, že některé cenové nabídky obsahují DPH v sazbě 15%, některé v sazbě 21%. Jaká sazba DPH je správná? Jedná se v našem případě o pozemek, který se ze zákona chová jako příslušenství k bytu, tedy v sazbě 15% nebo nikoliv? Děkujeme za odpověď.
Odpověď: Stavební nebo montážní práce provedené na již dokončené stavbě pro bydlení podléhají snížené sazbě DPH. Za stavbu pro bydlení považuje zákon o DPH bytový dům, ale také stavby, které slouží k využití bytového domu nebo stavby, které jsou zřízeny na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou bytového domu. Rekonstrukce povrchů na přístupových cestách k bytovému domu proto bude podléhat snížené sazbě DPH ve výši 15%.