Na seznam dotazů

Název dotazu: Fakturace nájmu neplátci DPH
Zadáno: 24.9.2017 19:59
Otázka: Náš klient s.r.o. plátce DPH je vlastníkem několika nemovitostí, které zhodnocuje a následně pronajímá dalším firmám plátcům DPH. Nově však v jedné z nemovitostí vznikla zubní ordinace (neplátce DPH) této ordinaci je pronajímán jak nebytový prostor tak vybavení ordinace (přístroje, nábytek...) Zajímalo by mne jak nyní postupovat u fakturace tomuto subjektu. Chápu správně, že MUSÍME fakturovat bez DPH jak prostor tak vybavení (faktury vystavujeme zvlášť)? A jak je to potom s nákupy vybavení a zhodnocování těchto prostor? DPH tedy nesmíme uplatnit vůbec? Budova je navíc rozdělena na několik nebytových prostor z nichž některé jsou pronajímany plátcům DPH. Jak v tomto případě postupovat například při pořízení zateplení celé nemovitosti? Je nutné celé plnění krátit? Děkuji za odpověď
Odpověď: Nájem nemovité věci je s určitými výjimkami osvobozen od DPH dle § 56a zákona o DPH. Nájem, který je účtován neplátci DPH, je od daně osvobozen vždy. Pokud je nemovitá věc pronajímána plátcům pro jejich ekonomické činnosti, může pronajímatel nájem zdanit.
Osvobození nájmu se týká nemovitých věcí, tedy stavby a jejích částí. Vybavení ordinace (přístroje a nábytek) jsou věci movité a ty budou pronajímány vždy s DPH.
Plátce daně u vstupů (údržba a opravy i technické zhodnocení), které využije pouze pro prostory, které jsou pronajaty s osvobozeným nájmem, nemá žádný nárok na odpočet DPH. U stavebních prací, které se týkají celé budovy využívané ke smíšeným účelům (zdaňovaným i osvobozeným) si plátce uplatní nárok na odpočet v poměru osvobozených a zdaňovaných výnosů celého SRO. Pokud je poměr osvobozených plnění na výstupu méně než 5%, lze uplatnit nárok na odpočet v plné výši. Přesný postup výpočtu krácení nároku na odpočet je stanoven v zákoně o DPH v § 76.