Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH z nemovité věci - vrácení do 10 let od pořízení
Zadáno: 21.8.2017 16:02
Otázka: Manželé koupili nemovitost, kterou pronajímají firmě s. r. o. (v této firmě je jediným společníkem manželka).
Faktury na pronájem vystavuje manžel, nepodnikatel, který se zaregistroval k DPH.
Z nakoupené nemovitosti DPH nárokoval cca v roce 2011 a vydanými fakturami měsíčně DPH z pronájmu odvádí.
Nyní se manželé rozvádějí a nemovitost by měla připadnout při rozdělování majetku manželce. Může ta pokračovat ve vystavování vydaných faktur za pronájem, aniž by manžel musel vracet poměrově DPH z dané nemovitosti?
Odpověď: Vypořádáním společného jmění manželů dojde k vyřazení nemovitosti z obchodního majetku plátce. Trvalé vyřazení majetku je považováno dle § 13 odstavec 5 zákona o DPH za dodání zboží a vzniká zde povinnost vrátit daň z přidané hodnoty. Základem daně bude dle § 36 odstavec 6 písmeno a) zákona o DPH hodnota cena stavby a provedených technických zhodnocení provedených v době kratší než 10 let před vyřazením nemovitosti z obchodního majetku.