Na seznam dotazů

Název dotazu: Rozdělení příjmů ve spoluvlasnictví
Zadáno: 21.8.2017 16:02
Otázka: Manželé mají ve spoluvlastnictví 50 + 50 % domek, který pronajímají firmě, ve které jsou společníky. Nejedná se tedy o SJM! Smlouva mezi nimi a firmou zní tak, že prvních 10 let bude náležet nájem jednomu a druhých 10 let druhému z manželů a takto se bude vždy opakovat.
V roce 2005 - 2015 měl celý příjem manžel a řádně ho zdanil. V roce 2016 měla příjem manželka a řádně zdanila (bude takto ještě 9 let).
Bylo by možné dohodnout, že od roku 2017 budou dostávat každý polovinu nájmu a tuto danit s tím, že předcházejících 10 let si vyrovnají jen mezi sebou, případně že manželka "svou" polovinu peněz, které vlastně nedostala manželovi daruje?
Manželé státu nic nedluží. Daň byla řádně zaplacena. Problém ale vidím v tom, že v § 9 zdaňuje příjem jen jeden z manželů, pokud se jedná o SJM. To tento případ ale není.
Odpověď: Zákon o daních z příjmů rozlišuje příjem dosahovaný spoluvlastníky a příjem dosahovaný manželi ze společného jmění.
U příjmu spoluvlastníků zákon předpokládá, že příjem bude rozdělován dle spoluvlastnických podílů a současně umožňuje na základě dohody rozdělit příjem i jiným způsobem. Zatímco příjmy plynoucí z majetku ve společném jmění manželů se zdaňují vždy celé u jednoho z manželů.
V dotazu je uvedeno, že pronajatý dům není v SJM a proto manželé (spoluvlastníci) mohou dohodu o rozdělování příjmů změnit a od roku 2017 zdaňovat každý svůj podíl.
Darování finanční prostředků mezi manžely je od daně z příjmů osvobozeno.