Na seznam dotazů

Název dotazu: Pronájem nemovitosti před registrací k DPH, krácení nároku na odpočet?
Zadáno: 23.6.2017 09:19
Otázka: Společnost v lednu pořídila nemovitost včetně DPH. V období (únor), než se stala plátcem DPH (březen), pronajala tuto nemovitost plátci DPH na 2 roky dopředu celkem za 500 tis. Kč a částku nájmu obdržela. Tuto nemovitost částečně používá i pro svoji činnost podléhající DPH s předpokládaným ročním obratem cca 1 mil. Kč. Může mít pronájem nemovitosti plátci DPH v období před registrací k DPH za následek krácení nároku na odpočet DPH z pořízené nemovitosti?
Odpověď: Nájemné, které bylo přijato před registrací k dani z přidané hodnoty, nebude mít vliv na výši krátícího koeficientu dle § 76 zákona o DPH.
Pokud by se ale při daňové kontrole ukázalo, že plátce vyúčtoval nájem pouze proto, aby se vyhnul v budoucnu krácení daně koeficientem a tato skutečnost by byla jediným důvodem provedené operace, může správce daně daň doměřit s využitím judikatury NSS o zneužití práva. Zneužití práva je dle Nejvyššího správního soudu využití práva v souladu s jeho obsahem, avšak v rozporu s jeho smyslem a účelem.