Na seznam dotazů

Název dotazu: Provize hrazená z EU
Zadáno: 2.10.2004 10:15
Otázka: Máme uzavřenu smlouvu o provizi s firmou, která má místo podnikání v Anglii, o prodeji výrobků v Arabských emirátech, Dubaji, ... Provize je nám hrazena na základě vyúčtování v USD. Dle nového zákona o DPH je i doposud DPH na výstupu osvobozena (dle minulého § 46 zákona o dani z přidané hodnoty) nebo z této provize musíme odvést DPH na výstupu?
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty stanoví v § 10 odstavci 12 a 13, že místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zboží je místo, kde je dodání zboží uskutečněno.
Pokud je však služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, poskytnuta pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém je místo plnění zajištěné služby, považuje se za místo plnění území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba uvedla pro poskytnutí služby.

Z uvedených ustanovení zákona vyplývá, že pokud tuzemský plátce poskytne službu na základě mandátní smlouvy pro firmu z Anglie (registrovanou k dani z přidané hodnoty), bude tato služba podléhat DPH na území Anglie. Tuzemský plátce vyúčtuje provizi za zprostředkování bez daně z přidané hodnoty a daň přizná anglický plátce daně ve svém daňovém přiznání.
Pokud by se nejednalo o poskytnutí služby na základě mandátní smlouvy, tedy o poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, místo plnění by dle § 9 zákona o DPH bylo v tuzemsku a plnění by podléhalo 19% tuzemské dani.