Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH u stavebního pozemku
Zadáno: 14.6.2017 10:21
Otázka: Firma zhodnotila pozemky přivedením sítí, vybudování přístupové komunikace, vyřízený územní plán. Nyní geometrickým plánem oddělené pozemky, stále však v KN "orná půda", pozemky neoplocené, nezastavěné, ale určené k výstavbě prodává.
Pozemky v minulosti nebyly zatížený DPH, nyní se na kupujícího přenáší příslušná sazba DPH. Pozemek určený k zastavění tím, že je vše kolem připraveno bez stavby je zatížen 21 %.
Podle územního plánu je možné stavět jen a pouze určitý druh domů, vymezené do " sociálního bydlení".
Pokud by bylo do KN vloženo i " právo stavby" splňující sociální bydlení , je prodej pozemku s 15 % DPH ?? nebo by stačilo o uzemní rozhodnutí, že nelze stavět více než vymezené domy ?
Odpověď: Z pohledu zákona o DPH je pozemek považován za zboží. U zboží se dle § 47 odstavec 3 uplatňuje základní sazba daně. Výjimkou je zboží uvedené v přílohách č. 3 a v 3a. Zde se uplatní první nebo druhá snížená sazba. Přílohy č. 3 a v 3a však pozemky určené k zastavění sociální stavbou neobsahují.

Další výjimku obsahuje zákon o DPH v § 48 pro dokončené stavby pro sociální bydlení. Dodání staveb, které splňují parametry sociálního bydlení, podléhá snížené sazbě DPH ve výši 15%. Snížené sazbě bude také podléhat dodání funkčně spojeného pozemku s dokončenou stavbou pro sociální bydlení.
Pro pozemky určené k zastavění stavbou pro sociální bydlení, na kterých doposud není dokončená stavba, zákon o DPH žádnou výjimku neobsahuje a jejich převod podléhá DPH v základní sazbě. To platí též pro pozemky, ke kterým se váže právo stavby splňující sociální bydlení.