Na seznam dotazů

Název dotazu: Odstupné za předčasné vypovězení nájemní smlouvy
Zadáno: 29.5.2017 14:45
Otázka: Naše společnost koupila nemovitost, kde předčasně vypověděla nájemní smlouvy dvěma firmám, které zde byly v nájmu. Z důvodu předčasného vypovězení jim bude vyplácet odstupné. Je toto vyplacené odstupné součástí pořizovací ceny koupené nemovitosti nebo patří do nákladů?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů stanovuje pouze daňový režim odstupného za uvolnění bytu. Odstupné u nebytových prostor daňový zákon neupravuje. Podnikatelé musí vycházet z § 47 prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví. Ve vyhlášce je vyjmenován příkladný výčet nákladů souvisejících s pořízením nemovitosti a zahrnovaných do vstupní ceny pokud jsou vynaloženy do doby zařazení nemovitosti do užívání.
V § 47 odstavec 1 písmeno g) vyhlášky jsou též uvedeny náhrady majetkové újmy za nájemci nemovité věci. Z toho důvodu bude odstupné vyplacené do doby uvedení nemovitosti do užívání součástí pořizovací ceny.