Na seznam dotazů

Název dotazu: Výměna oken - technické zhodnocení nebo oprava
Zadáno: 29.5.2017 14:44
Otázka: Na nemovité věci byla provedena výměna oken do stávajících otvorů: původně dvoukřídlová okna kastlová - dvě křídla s jedním sklem, nově byla osazena jednokřídlová okna s trojsklem, meziskelní výplně plněné plynem Argon. Dochází ke změně tepelně izolačních vlastností, ke změně technických parametrů. Lze tedy předpokládat, že se jedná o technické zhodnocení?
Odpověď: Technickým zhodnocením se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč. Přičemž rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
Výměna oken s jednoduchým zaklením za izolační trojskla je jasnou změnou parametrů budovy a výdaje spojené s výměnou oken musí být evidovány jako technické zhodnocení budovy.