Na seznam dotazů

Název dotazu: Přeložka inženýrských sítí u vlastníka majetku
Zadáno: 15.5.2017 23:24
Otázka: Vlastník inženýrských sítí (obchodní společnost) dá souhlas k přeložce sítě vodovodu a kanalizace jiné společnosti, která potřebu přeložky vyvolala, provedla a zaplatila. Vlivem přeložky je síť o několik metrů delší. Jak bude účtovat vlastník inženýrských sítí po předání přeložky a musí o změně účtovat? Jedná se o technické zhodnocení sítě? Pokud by nebyla přeložka předaná za "symbolickou" úplatu, jednalo by se o dar?
Odpověď: Technických zhodnocením se dle § 33 odstavec 1) zákona o daních z příjmů rozumí VÝDAJE na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Pokud vlastník inženýrských sítí žádné výdaje nevynaložil, technické zhodnocení vzniknout nemůže a vlastník sítě o změně účtovat nebude.
U bezúplatného provedení přeložky se o dar jednat nebude, protože zde jednoznačně chybí majetkový prospěch, který by přeložkou vlastníkovi sítě vznikl.