Na seznam dotazů

Název dotazu: Oprava strojů zákazníkům z EU
Zadáno: 2.10.2004 10:14
Otázka: Jsme firma zabývající se prodejem a servisem čistící techniky. Nyní jsme měli zákazníka z členského státu, registrovaného k DPH, který k nám přivezl stroj do opravy a potom si ho zpět odvezl. Jsme plátci DPH. Chtěla jsem se zeptat, kdo odvádí DPH a kam v daňovém přiznání uvést tuto položku.
Odpověď: V dané případě se jedná o práce na movité věci. Místem plnění je místo, kde je tato služba poskytována (§ 10 odstavec 4 písmeno c) zákona o DPH).
Zákon z tohoto pravidla stanoví v § 10 odstavec 5 výjimku:
Pokud však jsou práce na movité věci poskytnuty pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém je tato služba uskutečněna, za místo plnění se považuje území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro poskytnutí této služby. Jestliže však movitá věc nebyla odeslána nebo přepravena z území členského státu, ve kterém byly práce na movité věci uskutečněny, za místo plnění se nepovažuje členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro poskytnutí této služby, ale místem plnění je místo, kde je tato služba uskutečněna.

Jak vyplývá z výše uvedeného ustanovení zákona o DPH, bude oprava stroje pro zákazníka registrovaného k dani v jiném členského státu podléhat dani ve státě, který zákazníka k DPH zaregistroval. Tuzemská firma opravu bude účtovat bez tuzemské daně a daň přizná zákazník ve své zemi ve svém daňovém přiznání.
Upozorňuji, že tento postup je možný jen v případě, že jsou splněny všechny podmínky stanovené v § 10 odstavce 4 a 5. Tedy:
• Jedná se o práce na movité věci
• Služba je poskytnuta pro osobu registrovanou k dani v jiném čl. státě
• Movitá věc byla odeslána nebo přepravena z tuzemska

Pokud splnění těchto podmínek bude poplatník schopen svému správci daně prokázat, může účtovat službu osvobozenou od daně.
Hodnotu plnění uvede poplatník na daňovém přiznání souhrnně v řádku 510