Na seznam dotazů

Název dotazu: Geologický průzkum přenesení daňové povinnosti
Zadáno: 28.3.2017 16:37
Otázka: Společnost s r. o. fakturuje jiné společnosti (plátce DPH):
a) stavebně geologický průzkum na RD,
b) hydrogeologické posouzení vsakovacích poměrů pro stavbu RD.
Spadají tyto práce do režimu přenesené daňové povinnosti nebo ne? Firma fakturuje provedené práce i s DPH.
Odpověď: Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti se použije u stavebních nebo montážních prací, které jsou zařazeny v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA v kódech 41-43.

Geologické, geofyzikální a související průzkumné a poradenské služby jsou v CZ-CPA zařazeny pod kódem 71, konkrétně pod položkou 71.12.3 a proto zvláštnímu režimu nepodléhají.
Pokud by pro geologické práce byly prováděny zkušební vrty, jednalo by se o položku CZ-CPA 43.13.10 u které je nutno zvláštní režim použít.

Zákon o DPH dává v § 92e odstavec 2) plátci možnost, aby zvláštní režim použil i ve sporných případech. Pokud shodně bude postupovat též příjemce služby, nebude správce daně zvolený postup zpochybňovat.