Na seznam dotazů

Název dotazu: Osvobození pozemku po pozemkových úpravách
Zadáno: 21.3.2017 13:20
Otázka: FO-nepodnikatel vlastnil víc než 10 let pozemky – louky. Změnou územního plánu a digitalizací území, kterou si vyžádala obec (FO nic neplatila), se změnilo číslo pozemku a výměra a tvar. Nyní majitel uvažuje o prodeji, bude příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů, i přesto že se pozemek touto změnou zhodnotil?
Odpověď: Od daně z příjmu je osvobozen příjem z prodeje pozemků, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 5 let. Tato podmínka zůstane splněna, pokud při změně územního plánu a digitalizaci došlo k pouhému přečíslování pozemků či zpřesnění hranic pozemku. V případě, že by během pozemkových úprav docházelo ke směnám pozemků, poběží u takto nově nabytých pozemků pětiletá lhůta od nového nabytí.